Obchodní podmínky - Angelos
M�te dotaz?

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu www.angelos.8u.cz je:

Bc.Jana Kuťáková se sídlem Polská 1073, 56301 Lanškroun, IČO: 74796917 dále jen „Prodávající“. E-mail: angelos@wo.cz

 

Zákazník nebo "Kupující" je každá osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.angelos.8u.cz.

 1. Povinností zákazníka je seznámit se s Obchodními podmínkami.

 2. Odesláním závazné objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.angelos.8u.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky.

Jak nakupovat?

Princip nákupu:

 1. Nejdříve si vyberte produkt, který vás zajímá. Na výběr máte ze dvou možností. Buď pomocí menu vlevo nalistujete příslušnou kategorii, nebo můžete využít vyhledávání v levém horním rohu této stránky.

 2. Zboží, které chcete koupit, musíte nejdříve vložit do košíku. Učiníte tak jednoduše kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“, které je umístěno u ve výpisu produktů u každého produktu. Stav košíku a jeho obsah můžete kdykoliv snadno zkontrolovat prostřednictvím odkazu, který je umístěn na každé stránce nahoře.

 3. Až budete mít v košíku všechny produkty, které chcete koupit, přejděte k samotné objednávce. V košíku vyplňte adresu, na kterou máme zboží zaslat, potvrďte souhlas s obchodními podmínkami a kliknutím na tlačítko „pokračovat k objednání“ přejdete do rekapitulace objednávky. V rekapitulaci překontrolujte zda jsou všechny údaje v pořádku a objednávku potvrďte kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“.

Doprava a způsoby platby

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty.

Platební podmínky

V případě volby - úhrada zboží bankovním převodem, Vám po obdržení objednávky na požadované zboží sdělíme číslo faktury - variabilní  symbol, pod kterým se úhrada provede. Po obdržení platby na náš účet bude zboží vyexpedováno.

číslo účtu: 199044712/0600 GE Money Bank a.s.

V případě volby - dobírka, Vám bude zboží automaticky zasláno s přiloženou fakturou.

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

pro úhradu dobírkou a nebo převodem předem na bankovní účet (viz. tabulka níže)

Uvedené ceny platí do váhy 10 kg.

Nad 10kg hmotnosti zásilky bude připočten  fixní příplatek !

( i v případě platby nad 3000,- )

v případě úhrady - bankovním převodem ve výši 50,- Kč

v případě úhrady - dobírkou ve výši 90,- Kč

Uvedené ceny v tabulce platí do váhy 10 kg.

 

objednávka do

paušální poplatek

1000 Kč

190 Kč  (150 Kč)*

1000 - 2000 Kč

170 Kč   (130 Kč)*

2000- 3000 Kč

150 Kč   (110 Kč)*

nad 3000 Kč

ZDARMA

 


ceny platné pro platbu předem převodem na účet

aktualizace  k datu:  3. 7. 2018

 

UPOZORNĚNÍ

1. V případě platby předem bank. převodem, bude paušální poplatek snížen o 50 Kč (viz.*)

2. Objednávka v e-shopu je generována automaticky, vychází vždy z přednastavené ceny objednávky mezi 1000 - 2000 Kč a nezahrnuje změnu paušálního poplatku na základě výše ceny objednávky. Informační zpráva a potvrzení z e-shopu bude tedy automaticky vycházet z nastavené ceny 170,- Kč v případě dobírky a nebo 120,- Kč v případě bankovního převodu. O konečné ceně budete informováni samostatným mailem dle ceny objednávky.

 

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

 2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.angelos.8u.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

 3. Zákazníci www.angelos.8u.cz musejí uvést minimálně tyto údaje: 
  *jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby, 
  * přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, 
  * přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), 
  * počet kusů objednaného zboží, 
  * způsob doručení, 
  * platební metodu.

 4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 5. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.Zrušení objednávky

 

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před její expedicí, a to buď telefonicky na čísle +420 607 565 758 nebo e-mailem na adrese angelos@wo.cz .

 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, tak bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

 3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád).

 

Výměna a vrácení zboží

V případě, že objednané zboží nebude vyhovovat Vašim představám, máte právo jej bez udání důvodu vyměnit nebo vrátit. Podmínky vrácení jsou následující:

 1. Zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky

 2. Zákazník musí zaslat zboží doporučeně na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky.

 3. Nárok na výměnu či vrácení zboží má zákazník pouze v případě, že zboží nejeví známky jakéhokoliv opotřebení nebo znečištění a je zasláno zpět v originálním obalu se všemi etiketami a příslušenstvím od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží.

Ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího bude zkontrolován jeho stav. Pokud nebude zboží nijak opotřebeno, může si zákazník vybrat libovolnou věc z nabídky www.angelos.8u.cz (v případě výměny) či si může vybrat, jakým způsobem mu budou vráceny peníze (složenkou či bankovním převodem). Pokud si zákazník při výměně vybere zboží s nižší hodnotou než byla cena vráceného zboží, bude mu rozdíl doplacen. Pokud si naopak vybere zboží s vyšší hodnotou, uhradí rozdíl v ceně zákazník. Pokud zákazník při nákupu původního zboží platil poštovné, při výměně již poštovné neplatí. Vrací se vždy pouze hodnota zboží, nikoliv poštovné. Dopravu zboží od zákazníka k prodávajícímu hradí vždy zákazník.

Reklamace a záruka

Záruční lhůta je u každého výrobku uvedena na záručním listě, pokud ne, je tato lhůta stanovena zákonem na 2 roky.

 1. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho opotřebením neodpovídajícím způsobem.

 2. Reklamovat nelze zboží, které je poškozeno při dopravě od prodávajícího k zákazníkovi. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost dopravce. Povinností zákazníka je zkontrolovat při převzetí zboží jeho stav. Pokud je obal porušený a zásilka vykazuje zjevné znaky poškození, je zákazník povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zboží bylo doručeno v pořádku.

 3. Zákazník je v případě reklamace povinen na adresu prodávajícího podat písemně žádost o reklamaci. V žádosti zákazník musí přesně specifikovat vadu výrobku a navrhnout způsob reklamace.

 4. Reklamované zboží je zákazník povinen doručit na adresu prodávajícího na vlastní náklady. Zboží musí být doručeno v původním obalu, s veškerým příslušenstvím, návodem i záručním listem. Zákazník je povinen zboží zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.

 5. Zákazník má povinnost zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího doporučeně. Prodávající není povinen převzít zboží zasílané na dobírku.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodejce shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

(Platné od 1. 7. 2018)